رگولاتوری

اتصال دیتاسنترهای غیردولتی به مرکز تبادل ترافیک اطلاعات رایگان شد

منبع: مهر
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اتصال رایگان مراکز داده غیردولتی مجاز را به مراکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) شرکت ارتباطات زیرساخت، تصویب کرد.
 
در راستای حمایت از تولید محتوا در داخل کشور و در قالب شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه جلسه ۲۳۷ خود، با رایگان شدن اتصال دیتاسنترهای غیردولتی مجاز، به مراکز IXP شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت کرد.
 
در این مصوبه اتصال رایگان مراکز داده غیردولتی مجاز به مراکز IXP زیرساخت برای حمایت از ارائه خدمات محتوائی در داخل کشور و انتقال خدمات میزبانی به داخل دیده شده است و سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، برای فراهم کردن امکان ارائه ترافیک تفکیک شده اینترنت (داخل و خارج) به اپراتورهای ارتباطی ملزم شدند.
 
برمبنای این مصوبه پیش بینی می شود که خدمات دهندگان سرویس های اینترنتی و ویدیویی بدون پرداخت هزینه سنگین، ترافیک اینترنت داخلی را به مرکز تبادل ترافیک داده، تحویل دهند که این موضوع در نهایت کاهش قیمت و افزایش کیفیت سرویسهای داخلی را به همراه خواهد داشت.
 
تغییر مدل دریافت مبلغ حق‌السهم از سهم دارندگان پروانه خدمات ارتباطی از ارائه خدمات ارزش افزوده محتوایی و نیز تعیین سقف اتصال اپراتورها به مراکز IXP زیرساخت به ازای ظرفیت پورت، از دیگر مفاد این مصوبه است.
 
در این مصوبه، موضوع محتوا در قالب شبکه ملی اطلاعات در کشور دنبال شده و بر الزاماتی مانند توجه به رونق تولید محتوای داخل متناسب با فرهنگ، دین و آداب و سنن کشور، تفکیک ترافیک داخل از ترافیک بین‌الملل، توجه به شکل‌گیری صحیح زنجیره تولید محتوا، توجه به تولیدکننده محتوا و حمایت از محتوای داخل و توجه به مصرف‌کننده نهائی و تعرفه‌های ترجیحی، تاکید شده است.

​​