باندپهن

عضو هیئت مدیره همراه اول: ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه مخابراتی کشور

منبع: شرکت مخابرات ایران
همزمان با رشد و توسعه علمی کشور ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه های مخابراتی کشور بیش از گذشته احساس می شود.
 
سیداسدا... دهناد عضو هیئت مدیره همراه اول که در گردهمایی مدیران همراه اول و مدیران مناطق مخابراتی کشور در مشهد سخن می گفت: با اشاره به این مطلب گفت: موضوع ارتباطات در دهه های اخیر با تمام شوون کشور هم در بخش حاکمیت و هم درزندگی مردم و هم در روابط حاکمیت و مردم پیوند خورده است.
 
عضو هیئت مدیره همراه اول افزود: تمامی موضوعات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و دینی  و اعتقادی ، سیاسی ، امنیتی ، انتظامی و رفاهی تحت تاثیر مقوله ارتباطات است و به همین دلیل ارتباطات میتواند فرصت بزرگ و هم تهدید بزرگ بحساب بیاید.
 
وی اضافه کرد: اگر برای ارتباطات در کشور هدف و برنامه داشته باشیم میتوانیم از نعمت های آن برخوردار شویم و اگر از آن غفلت کنیم با نقمت هاوآسیبهای آن مواجه خواهیم بود.
 
سیداسدا...دهناد در ادامه گفت : برای شناسایی فرصت ها و تهدیدهای آن باید تلاش کنیم و ظرفیت ها را در همه بخش ها ، از فرصت های اقتصادی، سرمایه گذاری واشتغال گرفته تا فرصتهای دینی ، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و رفاهی. به مخاطبین خود معرفی کنیم.
 
وی در ادامه به سرمایه گذاریهای انجام شده درحوزه ارتباطات در کشور اشاره کرد و افزود: به اعتقاد من بین سرمایه گذاری انجام شده در حوزه ارتباطات و میزان بهره گیری از آنها فاصله بسیار است.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار در پایان ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده توسط کارشناسان ومدیران همراه اول ومدیران مناطق مخابراتی کشوردر جهت انجام پروژه فاز 7 تلفن همراه و ارتقاء به نسل 4 و 5/4 گفت: انجام این حجم وسیع از خدمات برای مردم و ملت شریف ایران نتیجه همدلی وهمکاری همه مدیران در شرکت مخابرات ایران وهمراه اول بوده و یقینا از امکانات ومزایای آن مشترکین همراه اول برخوردار خواهند شد.

​​