باندپهن

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: با افتتاح پروژه تلاش 3 پهنای باند داخل از4 به 10 ترابیت می رسد

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت : با افتتاح پروژه تلاش 3 پهنای باند داخل کشور از 4 به 10 ترابیت افزایش می یابد.
 
محمد جواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون در مصاحبه اختصاصی با  تماس نیوز درباره انجام پروژه تلاش 3 در شرکت زیرساخت و تفاوت این پروژه با پروژه های قبلی این شرکت گفت: پروژه تلاش 3 برمبنای توسعه شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت انتقال این شبکه است.
 
وی با اشاره به اینکه هدف این پروژه ارتقاء پهنای باند داخل کشور از 4  به 10 ترابیت پرسکنت است، افزود: این پروژه براساس بازنگری مناقصه پروژه تدبیر باهدف تغییر پروژه های زیرساخت بر مبنای سند توسعه شبکه ملی اطلاعات، انجام شد که با افتتاح این پروژه ظرفیت انتقال شبکه به 2.5 برابر می رسد.
 

​​