رگولاتوری

وصلی اول، خسروی دوم و شمس سوم شد

منبع: شرکت مخابرات ایران
به دنبال برگزاری مسابقات دهه مبارک فجر، مهندس وصلی، عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران موفق به کسب مقام اول گروه مدیران در رقابت شناگران این دوره از مسابقات شد.
 
این مسابقه با حضور مدیران و به منظور افزایش انگیزه کارکنان، صبح امروز در یک رقابت نفس گیر  در مجموعه آبی پیام برگزار شد و در پایان این مسابقه با اهداء جوایز از نفرات اول تا سوم قدردانی شد.
 
بر اساس این خبر، در دسته اول، در یک طول آزاد به ترتیب آقایان لطیف وصلی عضو هیئت مدیره مخابرات با رکورد 29 ثانیه و 75 صدم ثانیه درجایگاه اول قرار گرفت ، محمود خسروی  عضو هیئت مدیره پیام با 38 ثانیه در سکوی دوم ایستاد و محمد طاهر شمس  هم از اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت  با 42 ثانیه موفق به کسب رتبه سوم شد . 
 
در دسته دوم، در یک طول کرال سینه 50 سال به بالا  ، آقایان کیوان معظمی با22 ثانیه  و 90 صدم ثانیه اول شد ، محمد اسماعیل جمشیدی با رکورد 23 ثانیه 31 صدم ثانیه دررده دوم قرار گرفت  و مسلم حامدی  هم باکسب 31  ثانیه و 37 صدم ثانیه درجایگاه سوم ایستاد. 
 
دردسته سوم، در یک طول آزاد تا 50 سال  هم به ترتیب محمد گودرزی  با 33 ثانیه  و 45 صدم ثانیه و حمید علیپور با 33 ثایه  و 45 صدم ثانیه بصورت مشترک اول شدند . حسین جمشیدی پور موفق شد با کسب رکورد36 ثانیه و 69 صدم ثانیه در رتبه دوم قرار گیرد و آقایان حسن صمدی  و مرتضی غفار تبریزی  با رکورد 39 ثانیه  و 96 صدم ثانیه  بصورت مشترک در سکوی سوم قرار گرفتند . 

​​