لبه تکنولوژی

خطرناک‌ترین قسمت یک خودران شما هستید

منبع: عصر خودرو
صادقانه باید گفت که خطرناک‌ترین قسمت یک خودران خود شما هستید و این موضوع تعجب‌آوری نیست.
 
کامپیوترها هرگز ناراحت نمی‌شوند، سامانه‌هایی مانند HAL900 یا SkyNet تصمیماتی غیراستاندارد یا اشتباه اتخاذ نمی‌کنند. این درست برعکس چیزی است که یک موجود دوپا با قدرت تفکر و تصمیم‌گیری انجام می‌دهد.
 
یک مطالعه در دانشگاه ساتهمتون نشان می‌دهد، که بازپس‌گیری کنترل از اتومبیل خودران یک نقطه ضعف بزرگ به شمار می‌آید. این مطالعه نشان داد که زمان بازپس‌گیری فرآیند کنترل خودکار زمانی حدود 25.7 ثانیه زمان لازم دارد.
 
اگرچه برخی از افراد مورد مطالعه در این تحقیق در هنگام تغییر حالت رانندگی پریشان نشان دادند. این درست برعکس آن چیزی است که آگهی‌های امروزی از خودران‌ها به نمایش می‌گذارند. در این تصاویر معمولا کاربران خودران‌ها با آرامش به نوشیدن یک قهوه در پشت فرمان مشغولند.
 
باید گفت این تحقیق اعتبار خودران‌ها و کاربران آنها را ضعیف نشان می‌دهد. از طرفی استانداردها در این زمینه بسیار کمتر از حد مطلوب هستند.

​​