اپراتورها

عکس: افتتاح پروژه‌های رایتل توسط وزرای ارتباطات و کار و دبیر شورایعالی فضای مجازی

منبع: وزارت ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


​​