لبه تکنولوژی

تماشا کنید: فیلم جالب اعضای چاپی بدن انسان را ببینید

منبع: مهر
پزشکان اکنون می توانند اعضای بدن و آناتومی انسان را با پرینترهای سه بعدی به طور مصنوعی تولید کنند.
این عضوهای مصنوعی حرکات طبیعی را تقلید می کنند و حتی هنگامیکه بریده شوند، از آنها خون بیرون می آید. به این ترتیب می توان از این شبیه سازی ها برای آموزش دانشجویان و انجام آزمایش های مختلف کمک گرفت.
 
در این راستا پزشکان از اسکن های طبی  برای قالبگیری کامپیوتری استفاده می کنند. سپس این قالب ها در پرینتر سه بعدی و به وسیله هیدروژل ساخته می شود.
 
 نتیجه حاصل از لحاظ رنگ و شکل با اعضای واقعی بدن انسان همسان است. از این اعضای بدن مصنوعی نیز در چند نفرکتومی(عمل جراحی برداشتن کلیه) استفاده شده است.
 
در آینده نزدیک نیز از آنها برای شبیه سازی عمل های جراحی پیچیده تر نیز استفاده کرد.

​​