تلفن همراه

سنجش راحتی سفر با یک اپلیکیشن موبایلی

منبع: عصر خودرو
کارشناسان یک اپلیکیشن موبایلی برای سنجش و ارزیابی میزان راحتی سفر با قطار طراحی کردند.
 
کارشناسان انگلیسی یک اپلیکیشن موبایلی توسعه دادند که دست‌اندازها، ضربات و تکان‌های شدید و داده‌های مرتبط با لرزش قطار را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.
 
کاربران با استفاده از این اپلیکیشن نظر خود درباره راحتی سفر را اعلام و شرکت های راه آهن با استفاده از این اطلاعات راحتی بیشتری را برای مسافران فراهم می‌کنند.
 
در این اپلیکیشن شتاب‌سنج موجود در گوشی‌ هوشمند برای اندازه‌گیری میزان سهولت سفر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
کارشناسان دانشگاه بیرمنگام انگلیس می‌گویند: تحقیقات در این خصوص فرصت‌های بسیاری را برای سنجش آماری میزان راحتی سفر برای مسافران ایجاد کرده است. این اپلیکیشن می‌تواند از سوی شرکت های حمل و نقل ریلی و جاده ای برای دریافت اطلاعاتی برای بهبود راحتی مسافران مورد استفاده قرار بگیرد.
 
این فناوری همچنین پتانسیل تشخیص عیوب جاده‌ای و آگاهی از مسیرهایی که نیاز به مرمت دارند و همچنین کمک به بهبود ایمنی مسیر‌ها را دارد.

​​