لبه تکنولوژی

تماشا کنید: نمایشگاه ۵۰۰ سال تاریخ روبات ها در لندن

منبع: مهر
موزه علوم لندن از اوایل ماه فوریه ۲۰۱۷ نمایشگاهی از روبات های ساخته شده از ۵۰۰ سال گذشته تاکنون برگزار را کرده است.
در این موزه طیف عجیب و وسیعی از روبات هایی به نمایش درآمده اند که از ۵۰۰ سال گذشته تا کنون ساخته شده اند. این بزرگترین مجموعه از روبات های ساخت دست انسان است که تا به حال به نمایش درآمده است.
 
این نمایشگاه از هشتم فوریه تا سوم سپتامبر ۲۰۱۷ در موزه علوم لندن دایر است.

​​