فناوری اطلاعات

مجری طرح اینترنت اشیاء اعلام کرد: دراینترنت اشیاء خلاء امنیت بیشتردرحوزه سنسورها است

منبع: تماس نیوز
مجری طرح اینترنت اشیاء پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه خلاء امنیت در اینترنت اشیاء بیشتردرحوزه سنسورها است، تاکیدکرد: باید راهکارهایی را برای تامین امنیت در حوزه سنسورها داشته باشیم.
 
مجید رسولی دیسفانی مجری طرح اینترنت اشیاء پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه با تماس نیوز درباره روند تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء، با اشاره به آغازتدوین نقشه راه اینترنت اشیاء ازابتدای سال 95، گفت: مطالعات تطبیقی و میدانی انجام شده و در مرحله برگزاری جلسات با خبرگان و شرکت های فعال در این حوزه هستیم و در عین حال در این زمینه هماهنگی خوبی هم بین رگولاتوری و مراکز پژوهشی  برقرار شده است.
 
وی سرفصل های نقشه راه را، شناسایی و ایجاد  اکو سیستم بازار اعلام کرد و با بیان اینکه سعی شده تعادل و توازنی در بخش های مختلف وجود داشته باشد، افزود: باید بین بخش های رگولاتوری، زیرساخت، توسعه کسب و کار و توسعه و نوآوری توازنی ایجاد شود تا بازار اینترنت اشیاء شکل بگیرد.
 
مجری طرح اینترنت اشیاء پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پیشنهادات ارایه شده را در5 بخش اصلی عنوان کرد و تاکید داشت : در حوزه های امنیت ، فناوری ، ایده و فعال کردن فعالان ایده و سرویس ، حوزه توسعه بازار و حوزه رگولاتوری 5 بخش اصلی نقشه راه اینترنت اشیاء است.
 
وی درباره فعالیت هایی که در چند سال گذشته در زمینه اینترنت اشیاء درکشور انجام شده است، نیزبا اشاره به اینکه در حقیقت ما در این نقشه راه به دنبال پر کردن خلاء های موجود در این زمینه هستیم، تصریح کرد: ما در تدوین این نقشه راه به دنبال شروع از نقطه صفر نبودیم و درحال حاضر هم پروژه های مختلفی در حوزه اینترنت اشیاء در کشور در حال انجام است و سعی داریم این پروژه ها را شناسایی و با آنان تعامل داشته باشیم.
 
رسولی درپاسخ به سوالی در زمینه نگرانی های امنیتی در اینترنت اشیاء نیز با اشاره به اینکه خلاء امنیت در اینترنت اشیاء بیشتردرحوزه سنسورها و سمت کاربراست، اظهار داشت: درشبکه انتقال مانند دیگر شبکه ها امنیت آن تامین است و باید راهکارهایی را برای تامین امنیت در حوزه سنسورها داشته باشیم.
 
وی ادامه داد: از طرفی به دلیل اینکه وندورهای کوچک بازار را تشکیل می دهند  بنابراین لازم است که یکسری الزامات امنیتی توسط رگولاتوری برای واردکنندگان تجهیزات و فروشندگان در نظر گرفته شود که بتواند نگرانی های امنیتی را برطرف کند.  
 
مجری طرح اینترنت اشیاء پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ازتدوین نقشه راه تا دو ماه آینده  خبر داد و در ادامه افزود: بعد ازتدوین نقشه راه، پروژه هایی را با یک توالی و ارتباط بین پروژه ها  به وزارت ارتباطات پیشنهاد می کنیم تا به وسیله بخش خصوصی یا دولتی اجرا شود و با توجه به اینکه این مرحله نیز بین 3 تا 5 سال به طول می کشد.

​​