لبه تکنولوژی

فناوری تایپ با مغز به کمک معلولان می آید

منبع: مهر
معلولان می توانند از این پس با مغز خود در صفحه نمایش تایپ کنند و به این ترتیب با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند.
محققان دانشگاه استنفورد در یک طرح پژوهشی با کارگذاشتن الکترودهایی بسیار کوچک به افراد معلول کمک کردند در صفحه نمایش تایپ کنند. 
 
تحقیق مذکور با سه شرکت کننده انجام شد. در مغز هرکدام از این افراد یک یا دو الکترود کاشته شد که به کورتکس مغز (که کنترل ماهیچه ها را برعهده دارد) سیگنال می فرستد.
 
این سیگنال ها به کامپیوتر منتقل شده و به الگوریتم های «دستور و کلیک» ترجمه می شود. نتایج شرکت کنندگان با وجود تمرین کم، بسیار خوب بود. دو تن از شرکت کنندگان در این تحقیق توانستند در هر دقیقه ۶.۳ و ۲.۳ کلمه ثبت کنند. شرکت کننده دیگر نیز به طور متوسط ۷.۸ کلمه در هر دقیقه ثبت کرد.
 
به گفته محققان چنین سیستمی هیچ تاثیر منفی ندارد و می توان از این سیستم  به طور مداوم استفاده کرد. این سیستم نقطه عطفی در مسیر تلاش برای بهبود زندگی افرادی با معلولیت های شدید مانند مبتلایان به ALS است.

​​