لبه تکنولوژی

"چالش دوچرخه" فناوری خودروهای خودران!

منبع: عصر خودرو
کارشناسانی که روی فناوری خودروهای خودران کار می‌کنند، دوچرخه‌ها را بزرگترین چالش سر راه توسعه این فناوری می‌دانند.
 
اگرچه صنعت خودروهای خودران به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته اما هنوز شناسایی وسایل نقلیه سبک به ویژه دوچرخه‌ها به دلیل داشتن الگوهای حرکتی نامشخص، بزرگترین چالش سر راه توسعه این فناوری قرار گرفته اند.
 
استیون اشلیدور، از واحد تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید، دوچرخه‌ها در گروه سخت‌ترین اشیاء قابل تشخیص برای خودروهای خودران هستند، چرا که پیش‌بینی حرکات این وسایل نقلیه حتی با بهترین سیستم‌های امروزی تقریبا غیرممکن است.
 
با توجه به ابعاد کوچک، سرعت بالا و حرکات ناهمگن دوچرخه‌ها، شناسایی آنها توسط خودروهای خودران مستلزم داشتن حسگرهای بسیار پیشرفته و سرعت پردازش بالای اطلاعات است. همچنین تنوع شکل ظاهری دوچرخه‌ها و نصب وسایل اضافی روی آنها، شناسایی را تقریبا غیرممکن می‌سازد.
 
محققان معتقدند پیش‌بینی دقیق‌ حرکات دوچرخه‌ها نیازمند فناوری فراتر از حسگر و پردازش اطلاعات است. این فناوری باید مجهز به یک الگوریتم هوشمند محاسباتی باشد تا بتواند حرکات دوچرخه‌ها را با توجه به تجربیات قبلی پیش‌بینی کند.

​​