فناوری اطلاعات

استقبال گسترده از اینترنت اشیا در استرالیا

منبع: مهر
بررسی های یک موسسه تحقیقاتی نشان می دهد که تا سال ۲۰۱۹ حدود ۷۷ درصد از سازمان های استرالیایی از نسل جدید اینترنت موسوم به اینترنت اشیا استفاده خواهند کرد.
بر اساس همین مطالعه در حال حاضر تنها ۱۳ درصد از سازمان های حرفه ای فعال در استرالیا به دنبال اتخاذ یک استراتژی مشخص در حوزه اینترنت اشیا نیستند و تنها ۸ درصد از آنها هنوز از تعریف دقیق اینترنت اشیا و منافع استفاده از آن برای سازمان های خود مطلع نیستند.
 
بیشترین اقبال به اینترنت اشیا در استرالیا در میان سازمان هایی است که در حوزه هایی همچون صنعت، بهداشت و درمان و خرده فروشی فعالیت می کنند. یکی از پیامدهای مهم اینترنت اشیا شبکه ای شدن تقریبا تمامی اشیایی است که به طور روزمره مورد استفاده انسان ها قرار می گیرند. همین امر موجب جمع آوری حجم زیادی از داده ها از محیط زیست انسان ها خواهد شد.
 
در میان عوامل متعددی که ممکن است استفاده از اینترنت اشیا را کند کند، می توان به هزینه های انتقال به این حوزه اشاره کرد که مورد اشاره ۵۷ درصد از مدیران شرکت ها و سازمان ها قرار گرفته و نگرانی های مربوط به حفظ امنیت و حریم شخصی توسط ۵۱ درصد از پاسخ دهندگان ذکر شده است.
 
نگرانی های امنیتی می تواند به طور جدی استفاده از اینترنت اشیا را کند و دچار مشکل کند. بر اساس بررسی های اربورا ۸۸ درصد سازمان های حرفه ای در منطقه آسیا و اقیانوسیه اذعان کرده اند که حداقل یک بار دچار مشکلات امنیتی شده اند که مرتبط با مقوله اینترنت اشیا بوده است.

​​