فناوری اطلاعات

تراکمه: حمایت از شرکت های نوپا؛ راهی برای جذب سرمایه و رونق کسب وکار برای شرکت مخابرات ایران

منبع: شرکت مخابرات ایران
در راستای عمل به اولویت‌های ره نگاشت تحول شرکت مخابرات ایران، تراکمه، عضو هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران از شناسایی ذی‌نفعان در حمایت از شرکت‌های نوپا خبر داد.
 
عضو هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران بابیان این مطلب اعلام کرد: «به‌منظور بررسی اکوسیستم و زیست‌بوم حوزه مشارکت و حمایت از شرکت‌های نوپا، شرکت مخابرات ایران، شش گروه از ذی‌نفعان را شناسایی کرده در حال تعامل با این مجموعه است.»
 
تراکمه گفت: «شش گروه ذی‌نفعان در این حوزه، شامل NGO ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، سرمایه‌گذاران، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و دولت هستند که در حال تعامل با آن‌ها هستیم تا بتوانیم این شش حوزه که بزرگ‌ترین آن‌ها حوزه دولت است را با توانایی‌های شرکت مخابرات ایران موردحمایت قرار دهیم.»
 
عضو هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: «این تعاملات باهدف جذب سرمایه به بخش مخابرات به‌عنوان پیشران اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی کشور، اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکار و در راستای اولویت 13 برنامه ره نگاشت تحول صورت می‌گیرد.»
 
وی افزود: «طبق اولویت سیزدهم ره نگاشت تحول، ساماندهی و استقرار نظام و مدل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا و حضور در سایر بازارهای جانبی و بیرونی صنعت در دستور کار این‌جانب قرار داده‌شده که بر این اساس، درصدد شناسایی ذی‌نفعان در حمایت از شرکت‌های نوپا هستیم.»
 
وی با اشاره به تغییر رویکرد ها در شرکت های مخابراتی واپراتورها در دنیا گفت :« شرکت مخابرات ایران با توجه به امکانات بخش های سرویس های زیر ساختی ، باید با شرکت هایی که ایده های مناسبی دارند و می توانند آنها را عملیاتی کنند ، تعامل کند تا در این تعامل خدمات جدید و مبتنی بر محتوی بر این بستر و به مشتریان ارایه گردد تا ضمن رضایتمندی مشتریان به شکل گیری کسب و کار های جدید کمک گردد.»

​​