تلفن همراه

ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 100درصد شد

منبع: شرکت مخابرات ایران
جدیدترین گزارش (منتهی به پایان آذر 95) دولتی حاکی از آن است که اپراتورهای سیار مجموعا بالغ بر 151میلیون و 680هزار سیم کارت فروخته اند که از این تعداد بیش از 80میلیون و 600هزار سیم کارت فعال یا به عبارتی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بیش از 100درصد است.
 
 آمارهای مربوط به حوزه ارتباطات همراه نشان می دهد، اپراتور اول ارتباطی با داشتن 47میلیون و 197هزار و 683مشترک فعال به ضریب نفوذ 59.23 درصدی رسیده که رشدی 3.21درصدی به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.
 
این اپراتور از 65میلیون و 865هزار و 697 شماره واگذار شده، توانسته 15میلیون و 253هزار و 308 مشترک دایمی و 31میلیون و 944هزار و 555 مشترک اعتباری را فعال کند.
 
اپراتور دوم ارتباطی هم با مجموع 31میلیون و 436 هزار و 298 شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ 39.45درصدی برسد که رشدی 0.61درصدی به نسبت پیش از اجرای این طرح ملی داشته است.
 
این اپراتور از 78میلیون و 997هزار و 149 خطوط واگذار شده، توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری 314 هزار و 363مشترک دایمی و 31میلیون و 121هزار و 939 مشترک اعتباری را فعال کند.
 
اپراتور سوم تلفن همراه نیز با مجموع یک میلیون و 978هزار و 923شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ 2.48درصدی برسد که برخلاف اپراتورهای دیگر افتی 0.25درصدی را به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.

​​