فناوری اطلاعات

اینترنت اشیاء در کمیسیون شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد

منبع: مهر
در کمیسیون علمی و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت‌ها و قابلیت های اینترنت اشیاء بررسی شد.
جلسه ۲۴۹ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
 
در این جلسه گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرامون ظرفیت‌ها و قابلیت‌های راه اندازی «اینترنت اشیاء» (IOT) ارائه شد.
 
در این گزارش با اشاره به تاثیرات مهم «اینترنت اشیاء (IOT) » در شکل گیری یک زیست بوم «اکوسیستم» نوین در فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و جامعه شناختی این فناوری مورد تاکید قرار گرفته است.
 
پس از ارائه این گزارش، اعضاء به بیان نظرات و پیشنهاهای خود پرداختند؛ که اهم آن می توان به، تمرکز بر مؤلفه‌های بومی در بهره گیری از فناوری‌های نوین، خودداری از تقلید و حمایت از طرح‌های نوآورانه در این زمینه، بررسی «اینترنت اشیاء (IOT)» با نگاه آینده نگرو ترسیم راهبرد نظارت بر این فناوری در راستای کاستن از تهدیدها و تقویت فرصت‌ها، لزوم ارتباط و هم افزایی میان دستگاه‌های مسئول اشاره کرد.
 
از دیگر پیشنهادات نیز می توان به فراهم سازی زیرساخت‌ها به منظور پیشگیری از معضلات و مشکلات احتمالی، تمرکز بر مزیت‌های نسبی کشور در این زمینه و تطبیق همه برنامه‌ها با نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی اشاره کرد.

​​