فناوری اطلاعات

۵ سال انتظار برای دریافت بسته پستی از سایت آمریکاییِ eBay!

منبع: ایسنا
کاربری بعد از گذشت پنج سال، سرانجام کالای سفارشی خود را از eBay دریافت کرد.
 
این کاربر در سال ۲۰۱۲ میلادی دسته بازی کامپیوتری را از این سایت آمریکایی خریداری کرد اما تا روز گذشته موفق به دریافت و حتی پیدا کردن بسته پستی خود در اداره پست نشده بود.
 
سرانجام پست آمریکا این بسته را بعد از گذشت پنج سال به خریدار تحویل داده و روی آن برچسبی چسبانده که نشان می دهد به اشتباه این سفارش در میان بسته های خالی پستی در اداره پست قرار گرفته است.
 
به گزارش لایف، این کاربر تصویر سفارش خرید خود از eBay را در اینترنت منتشر و از عملکرد اداره پست آمریکا انتقاد کرده است.

​​