فناوری اطلاعات

ویکی لیکس کد نرم افزاری ابزارهای هک سیا را منتشر می کند

منبع: مهر
ویکی لیکس اعلام کرده ، کد نرم افزاری ابزارهای هک سازمان سیا را منتشر می کند.
جولیان آسانژ موسس وب سایت ویکی لیکس در کنفرانس خبری اعلام کرد در آینده کد نرم افزاری ابزارهای هکی که سازمان سیا برای جاسوسی در تلفن ها و دستگاه های هوشمند به کارگرفته را منتشر خواهد کرد.
 
او در این باره گفت: ما تصمیم داریم  دسترسی به جزئیات فنی اضافی را برای شرکت ها فراهم کنیم. به این ترتیب می توان راه حلی برای این حفره ها ایجاد کرد تا مردم امنیت اطلاعات بیشتری داشته باشند.
 
به گفته آسانژ هنگامیکه وصله های امنیتی آماده شوند، وی جزئیات بیشتری را به طور عمومی منتشر می کند.

​​