رگولاتوری

در نشست عملکرد سال 95 و برنامه های 96 مدیران؛ برای نخستین بار، سند بودجه عملیاتی سال 96 مخابرات به امضا رسید

منبع: شرکت مخابرات ایران
در ادامه نشست عملکرد سال 1395 و برنامه‌های سال 1396 مدیران شرکت مخابرات ایران، برای نخستین بار، سند تفصیلی بودجه برنامه محور مناطق مخابراتی کشور برای سال 1396 ، توسط سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیران مخابرات مناطق به امضا رسید.
 
این سند به‌منزله ابلاغ رسمی و قانونی برنامه‌وبودجه سال 1396 ، به مدیران مخابرات مناطق می‌باشد.
 
سراییان، دراین‌باره گفت :« بودجه‌ریزی برنامه محور به‌عنوان بخشی از برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی یکپارچه، بستری مناسب برای برنامه‌ریزی تحول خدمات و راهکارها به‌ویژه چارچوب تخصصی منابع خواهد بود.»
 
وی افزود:« بهبود ساختار سرمایه شرکت و فراهم‌سازی جریان‌های مالی جدید برای سرمایه‌گذاری تاریخ‌ساز در حوزه‌های نوین همراه با کاهش قیمت خدمات یکپارچه و نیز افزایش کمی و کیفی خدمات و مشتریان و ارتقای سودآوری از طریق مدیریت اثربخش هزینه‌ها ازجمله مهم‌ترین اقدامات سال آتی شرکت مخابرات ایران خواهد بود.»
 
در همین راستا، سیاست‌های کلان تهیه و تدوین برنامه‌وبودجه عملیاتی سال 96 شامل تبیین پروژه‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری با توجه به چارچوب سیاست‌های ابلاغی بودجه 96 ، بهره‌برداری حداکثری از یکپارچگی شرکت جهت کاهش هزینه و استفاده از صرفه به مقیاس در تهیه لوازم پروژه‌های استانی، مدیریت هزینه‌های اجرت تعمیر و نگهداری ، بهره‌گیری از مدل‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی در تولید محتوا، مراقبت از ریزش مشتری و حفظ سهم بازار، مدیریت هزینه‌های اتصال متقابل با سایر اپراتورها، توجه به بهینه‌سازی و مدیریت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، توسعه زیرساخت‌های بخش دسترسی ، لایه انتقال متناسب با نیاز مشتری و سرویس‌های  باند پهن مبتنی برفیبرنوری و حرکت تهاجمی به بازار وکسب سهم مناسب از این سرویس ها می باشد.

​​