فناوری اطلاعات

تجهیز ناوگان تاکسیرانی فرودگاه تبریز به سیستم پرداخت الکترونیکی

منبع: فناوری به وقت تبریز
جهت رفاه شهروندان شهر تبریز و همچنین مسافرانی که در ایام نوروز به شهر تبریز سفر خواهند کرد سازمان تاکسیرانی شهر تبریز با همکاری شرکت آذرآبادگان وابسته به بنیاد تعاونی همشهری شهرداری، تمامی تاکسی‌های مستقر در فرودگاه بین المللی شهید مدنی شهر تبریز مجهز به سیستم پرداخت کرایه از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب گردید.
 
در همین راستا در روزهای پایانی سال ۹۵ رانندگان تاکسی ضمن دریافت تجهیزات لازم جهت ارائه خدمات پرداخت الکترونیک، آموزش های لازم در این خصوص را از کارشناسان شرکت آذرآبادگان طرح تردد شهر دریافت نمودند.
 
پیرو عقد قرارداد سازمان تاکسیرانی و شرکت آذرآبادگان وابسته به تعاونی همشهری شهرداری تبریز، ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در تاکسی های شهر تبریز فاز اول پروژه که تجهیز تاکسی‌های فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز بود به بهره برداری رسید. در فاز دوم پروژه که در ابتدای سال ۹۶ آغاز خواهد شد تمامی تاکسی های شهر تبریز به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز خواهند شد.

​​