فناوری اطلاعات

تماشا کنید/ چراغ مطالعه مجهز به واقعیت افزوده

منبع: مهر
یک شرکت نرم افزاری در نیویورک چراغ مطالعه ای ساخته که میز را به سطحی هوشمند تبدیل می کند.
این چراغ مطالعه که Lampix نام گرفته و در حقیقت یک پروژکتور واقعیت افزوده است که می توان برای فعالیت های کاری یا سرگرمی از آن استفاده کرد.
 
این چراغ مطالعه هوشمند میز را به سطحی هوشمند تبدیل می کند. علاوه برآن قابلیت برقراری ارتباط با اشیای فیزیکی را هم دارد. همچنین با موبایل کاربر همخوان می شود.

​​