فناوری اطلاعات

رستگار خبر داد: پیوست فناوری طرح‌های کلان ICT تدوین شد/ ارسال به ستاد اقتصاد مقاومتی پس از تأیید وزیر

رئیس سندیکای صنعت مخابرات از تدوین پیوست فناوری برای طرح‌های کلان ICT دارای شریک خارجی خبر داد و گفت: هدف این سند انتقال دانش فنی در قراردادهای خارجی است.
 
فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس از تدوین پیوست فناوری طرح‌های کلان (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: این سند باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات برای معاون اول رئیس جمهوری به منظور طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شود و به تصویب برسد.
 
وی با اشاره به اهمیت پیوست فناوری برای مشارکت‌های خارجی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: هدف از این پیوست رشد بیشتر، تبادل فناوری و رشد مراکز تحقیقاتی در کشور است.
 
رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: با تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده قرارداد با خارجی‌ها حتماً دارای پیوست فناوری باشد و هر وزارتخانه مسئول تدوین سند مربوطه در حوزه خود شده است.
 
وی گفت: برای تدوین پیوست فناوری فرصت 6 ماهه‌ای در نظر گرفته شد که این فرصت 24 فروردین ماه به پایان می‌رسد و علیرغم تاخیرهای اولیه مراحل تدوین سند در ماه‌های آخر به ویژه فروردین ماه 96 به سرعت در وزارت ارتباطات پیگیری شد و به نتیجه رسید.
 
به گفته رئیس سندیکای مخابرات در این سند وضعیت صنعت مخابرات به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول حوزه‌هایی است که در آنها به خودکفایی رسیده‌ایم و باید توسط سیاست‌های دولت حفظ شوند. بخش دوم حوزه‌هایی است که تاحدی در کشور ایجاد شده اند و سرمایه‌گذار خارجی برای تکمیل و نه ایجاد می‌تواند حضور پیدا کند و وضعیت فعلی را ارتقا دهد و بخش سوم حوزه‌هایی است که هنوز در کشور وجود ندارد و توسط مشارکت خارجی می‌تواند ایجاد شود.

​​