لبه تکنولوژی

تماشا کنید/ شبیه سازی راه رفتن در فضا با عینک

فضانوردان اکنون با استفاده از واقعیت مجازی ماندن در وضعیتی که جاذبه وجود ندارد را تجربه می کنند.
ناسا یک اپلیکیشن واقعیت مجازی ساخته که با کمک یک سیمولاتور فیزیکی وضعیت بی وزنی را شبیه سازی می کند.
 
بنابراین فضانوردان تمرین های خود با ابزارهایی انجام می دهند که پایگاه فضایی بین المللی را به طور مجازی شبیه سازی می کنند.
 
این سازمان تصمیم دارد اپلیکیشن مذکور را به  طور عمومی عرضه کند تا الهام بخش فضانوردان آینده باشد.

​​