فناوری اطلاعات

ساختمان سامسونگ به دلیل احتمال بمب گذاری تخلیه شد

منبع: مهر
یکی از دفاتر گروه سامسونگ در سئول به دلیل بمب گذاری احتمالی  به طور کامل تخلیه شده است.
امروز شرکت سامسونگ بیانیه ای امنیتی در خصوص احتمال بمب گذاری داخل یکی از ساختمان های این شرکت در سئول، پایتخت کره جنوبی منتشر کرده است. به همین دلیل این ساختمان هم اکنون تخلیه شده است.
 
 تاکنون  سامسونگ در این باره اظهار نظری نکرده اما  هم اکنون نیروهای پلیس در محل ساختمان این شرکت حاضر شده اند.
 
این ساختمان مربوط به دفاتر مالی سامسونگ بوده است.

​​