فناوری اطلاعات

روحانی اعلام کرد: دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات، ابزار ایجاد شفافیت است

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
رییس جمهور در مناظره شب گذشته دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را ابزارهای ایجاد شفافیت در دستگاه های دولتی عنوان کرد.
 
حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، شب گذشته در مناظره انتخاباتی به  اهمیت  شفاف شدن همه امور اشاره کرد و افزود:  دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات یکی از ابزارهای ایجاد شفافیت است.
 
روحانی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم قدم های بسیار خوبی در زمینه شبکه ملی اطلاعات برداشته است؛ ادامه داد:  تا کنون 2  مرحله از این شبکه افتتاح و شروع به کار کرده است.
 
وی تصریح کرد:  زیرساخت ها در حال تکمیل شدن است و وزارتخانه ها ، دستگاه ها، بخش خصوصی و همه، می توانند از این زیرساخت ها استفاده کنند.
 
روحانی تصریح کرد : شفافیت در این حوزه مهمترین مسئله است و لایحه ای نیز برای ایجاد شفافیت در حال تهیه است که همه دستگاه ها ، تمام مخارج و درآمد های خود را در اختیار مردم قرار دهند تا به صورت شفاف مردم بتوانند از واقعیت های دولت مطلع شوند.

​​