رگولاتوری

سرائیان اعلام کرد: صرفه جویی در سرمایه گذاری و هزینه جاری با ادغام شرکت های مخابرات استانی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: با ادغام شرکت های مخابرات استانی توانستیم فرایندهایمان را یکپارچه کنیم و از منابع مختلف در کل کشور بهره بریم و بتوانیم سرویس یکپارچه به مردم ارائه دهیم؛ به عبارتی یک مشتری در هر نقطه از کشور بتواند با یک استاندارد، با یک کیفیت و با یک قابلیت، سرویس خود را دریافت کند.
سرائیان اعلام کرد: صرفه جویی در سرمایه گذاری و هزینه جاری با ادغام شرکت های مخابرات استانی
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: با ادغام شرکت های مخابرات استانی توانستیم فرایندهایمان را یکپارچه کنیم و از منابع مختلف در کل کشور بهره بریم و بتوانیم سرویس یکپارچه به مردم ارائه دهیم؛ به عبارتی یک مشتری در هر نقطه از کشور بتواند با یک استاندارد، با یک کیفیت و با یک قابلیت، سرویس خود را دریافت کند.
 
سرائیان در گفت‌وگو با سیتنا پیرامون منافع ادغام شرکت های مخابرات استانی، گفت: آنچه که به عنوان ادغام انجام شد یکپارچگی بود که در حوزه تلفن ثابت اتفاق افتاد و مهمترین منافعی که ایجاد شد این است که ما توانستیم با استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های IT، کل سیستم های CRM، OSS و Biling را یکپارچه کنیم و از مزایای یکپارچگی استفاده کنیم.
 
وی ادامه داد: در همین راستا ما توانستیم فرایندهایمان را یکپارچه کنیم و از منابع مختلف در کل کشور بهره بریم و بتوانیم سرویس یکپارچه به مردم ارائه دهیم؛ به عبارتی یک مشتری در هر نقطه از کشور بتواند با یک استاندارد، با یک کیفیت و با یک قابلیت، سرویس خود را دریافت کند و در همه جای دنیا هم به همین صورت است.
 
سرائیان خاطرنشان کرد: این به شدت موجب صرفه جویی در سرمایه گذاری و صرفه جویی در هزینه جاری خواهد شد. به دلیل اینکه این سرویس ها پراکنده بود و در 30 نقطه توزیع شده بود اما در حال حاضر این خدمات یکپارچه شده است.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ادامه داد: از منظر اقتصادی با این ادغام، هم در سرمایه گذاری و هم در بعد هزینه به شدت موجب صرفه جویی شده است.
 
وی در پایان تاکید کرد: ما از مهر ماه سال گذشته، ادغام را انجام دادیم و تا الان هم نتیجه خوبی داشته ایم.

​​