باندپهن

زارعیان: ایران در میان 193 کشور عضو اتحادیه جهانی مخابرات پایین ترین نرخ تعرفه ارتباطات را دارد

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت:تعرفه تلفن ثابت و ارتباطات در کشور ایران درمیان 193 کشور عضو اتحادیه جهانی مخابرات پایین ترین نرخ و در رتبه 192 این کشورها است.
 
زارعیان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: نرخ تعرفه تلفن ثابت در کشوری مانند افغانستان که یکی از کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات است هشت تا 10 برابر نرخ این خدمات در ایران است.
 
وی با تاکید بر اینکه تعرفه ها در ایران به مراتب نسبت به سایر کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات از پایین ترین قیمت برخوردار است خاطرنشان ساخت:کشورمان به دلیل پایین بودن تعرفه تلفن ثابت پایین ترین درآمد از محل تلفن ثابت را به خود اختصاص داده است که برای هر خط تلفن ثابت عددی حدود 60 هزار ریال است.
 
معاون امورمشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: درآمد کم از محل تلفن ثابت درحالی است که شرکت مخابرات هزینه زیادی برای نگهداری خطوط ثابت متحمل می شود .
 
زارعیان گفت: براین اساس شرکت مخابرات ایران همواره از دولت انتظارداشت نسبت به تعدیل تعرفه ها با هدف حمایت از این شرکت اقدام کند.
 
معاون امورمشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران پایین ترین تعرفه تلفن ثابت را در دنیا دارد  اظهار داشت : با توجه به ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در 13 سال گذشته، این شرکت در دولت یازدهم تعدیل تعرفه مورد انتظار  خود را اجرا نکرده است .  

​​