تلفن همراه

فرنقی زاد خبر داد: توقف ارسال پیامک‌های انبوه تا پایان انتخابات

منبع: فارس
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات ازتوقف ارسال پیامک‌های انبوه تا پایان زمان برگزاری انتخابات خبر داد.
محمد رضا فرنقی زاد گفت:در راستای منع قانونی تبلیغات انتخاباتی و با توجه به دستور ستاد انتخابات کشور، ارسال کلیه پیامک های انبوه تا  پایان زمان برگزاری  انتخابات متوقف می شود.
 
وی اظهار کرد: البته پیامک سیستم های امدادی و بانکها از این قاعده مستثنی هستند.

​​