تلفن همراه

انتخابات بر بستر شبکه همراه اول انجام شد

منبع: شرکت ارتباطات سیار ایران
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات، از مرکز کنترل عملیات شبکه همراه اول بازدید کرد.
 
9cc621c2e2384425908fa4edab0b809c.jpg
پیش از برگزاری انتخابات روز جمعه، علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات و معاون سیاسی وزیر کشور، امیر شجاعان رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور و رییس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات و علیرضا براتی معاون شبکه و امنیت مرکز توسعه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات وزارت کشور، از مرکز کنترل عملیات شبکه همراه اول بازدید کردند تا از نزدیک در جریان وضعیت شبکه و زیرساخت اپراتور اول برای کمک به برگزاری هرچه بهتر انتخابات، قرار گیرند.
 
بنابراین گزارش، از آنجایی که دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر بستر شبکه همراه اول انجام می شود، این اپراتور کلیه تمهیدات لازم را برای برقراری زیرساخت های ارتباطی در سراسر کشور در نظر گرفته است تا در روز انتخابات وزارت کشور با استفاده از بستر همراه اول، رای دهندگان را احراز هویت کند.
 
علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور با بیان پوشش سراسری اپراتور اول، گفت: امروز همراه اول شریک استراتژیک وزارت کشور است.
 
وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول نیز در جریان این بازدید با بیان اینکه برای بار چهارم است که همراه اول به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه کشور در روند انتخابات نقش دارد، گفت: برای پوشش کامل انتخابات، علاوه بر اینکه مراکز همراه اول به روز شدند، ظرفیت شبکه این اپراتور چندین برابر افزایش یافت و یک مرکز به صورت اختصاصی برای انتخابات در نظر گرفته شد.
 
براساس این گزارش حدود ۲۰۰ نفر از کارشناسان و متخصصان همراه اول جهت ایجاد بستر مناسب برای رای گیری در روز انتخابات در برج همراه اول حضور خواهند داشت.

​​