رگولاتوری

توضیحات تکمیلی روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص خبر قطع پیامک انبوه تبلیغاتی

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در خصوص خبر قطع ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی توضیحاتی ارایه کرد و گفت :ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است..
 
محمد رضا فرنقی زاد گفت: بر اساس قانون انجام تبلیغات انتخاباتی از یک روز قبل از انتخابات ممنوع است و تصمیم اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عدم ارسال پیامک های انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است و ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه مختل نشده است.
 
وی ادامه داد :ارسال پیامک قطع توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه به موسسات،شرکتها و مشتریانشان بر اساس روال گذشته در تمامی انتخابات بوده و مبتنی بر تصمیم امروز وزارت ارتباطات و دولت نبوده و روز گذشته قبل از اعلام این وزارت صورت پذیرفته است.
 
لذا مجددا تاکید می شود تصمیم دولت منع ارسال پیامک انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است.
فرنقی زاد اظهار کرد:البته قطعا نظر آن شرکتها نیز جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی بوده است.

​​