فناوری اطلاعات

تفاهم نامه راه اندازی مرکز تجمیع محتوی الکترونیکی ایرانسل در همدان امضا شد

منبع: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
در نخستین جلسه کارگروه نوآوری فناوری و کارآفرینی تفاهم نامه سه جانبه همکاری بین استانداری همدان، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و جهاد دانشگاهی واحد همدان جهت راه اندازی مرکز تجمیع محتوی الکترونیکی ایرانسل به امضا رسید.
 
در نخستین جلسه کارگروه نوآوری فناوری و کارآفرینی تفاهم نامه سه جانبه همکاری بین استانداری همدان، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و جهاد دانشگاهی واحد همدان جهت راه اندازی مرکز تجمیع محتوی الکترونیکی ایرانسل به امضا رسید.
 
همچنین بر اساس بسته اشتغال ابلاغی به وزارت ارتباطات از اعضای جلسه درخواست شد طرح ها و پروژه های مرتبط خود را به اداره کل ارتباطات ارسال کنند.

​​