رگولاتوری

با تدوین سند بودجه ریزی عملیاتی؛ امور تجاری، عنصر اصلی درآمد در شرکت مخابرات ایران شد

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست هم اندیشی امور تجاری در مورد تحقق برنامه سال 96، اظهار داشت: با تدوین سند بودجه عملیاتی برای مناطق سراسر کشور، حوزه های تجاری درگیر تدوین بودجه شدند.
 
سراییان در این نشست با بیان اینکه بودجه عملیاتی یعنی اینکه ریال به ریال درآمد و هزینه به یک فعالیت تخصیص داده شود؛ گفت: در بخش درآمدی، عنصر اصلی، امور تجاری است که باعث بسته شدن بودجه برای هر سال می شود.
 
وی، همچنین سال 95 را سال موفقیت آمیزی از نظر در آمدی دانست و گفت : در سال 95 اتفاقات خوبی از نظر درآمدی برای شرکت مخابرات ایران ، رخ داد. تعرفه ها که در مردادماه 95 اعمال و منجر به افزایش درآمد برای شرکت شد و رشد 20 درصدی درآمد دیتا و همچنین افتتاح فاز 7 پروژه تلفن همراه و مقدمات افتتاح فاز اول پروژه تانوما نیز همگی در افزایش درآمد مخابرات، نقش داشتند.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، همچنین سال 96 را از دو جنبه رشد درآمد پیش بینی شده نسبت به سال 95 و تنگ تر شدن فضای رقابت در بازار، سال حساسی برای شرکت مخابرات ایران دانست و گفت: در همه صنایع به ویژه مخابرات ،توجه و تمرکز بر روی نوآوری و خلق سرویس های نو و راه های جدید درآمدی، قطعا باعث پایداری جریان های درآمدی فعلی شرکت خواهد شد.
 
سراییان افزود: می بایست از فضای خارجی سنتی موجود فاصله بگیریم و به شرایط سخت وفرصت های نو و جدید، توجه خاص داشته باشیم. مردم به ما اعتماد دارند و ما باید از این اعتماد به عنوان فرصت های جدید استفاده کنیم.

​​