رگولاتوری

معاون امور مشتریان از تشکیل کمیته عالی صدای مشتری خبر داد

منبع: شرکت مخابرات ایران
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران در نشست هم اندیشی حوزه تجاری برای تحقق برنامه سال 96 این شرکت، از تشکیل کمیته عالی صدای  مشتری با هدف حفظ مشتری فعلی و جذب مشتریان جدید تر خبر داد و گفت: این کمیته رویه پاسخگویی به مشتریان را تغییر می دهد. 
 
زارعیان، در این نشست اظهار داشت: برای رضایت مشتریان باید تغییر رویه ها به سرعت صورت گیرد تا پاسخگوی تحقق برنامه سال جاری شرکت باشیم.
 
وی افزود: امروز دوران رقابت شرکت های بزرگ با بزرگ به پایان رسیده و  شاهد دوره رقابت شرکت های بزرگ با کوچک هستیم. شرکت های کوچک با تغییر رویه و فرایند ساده تر، بدون سرمایه گذاری کلان، چابک تر و موفق تر هستند. 
 
زارعیان تاکید کرد: در دنیای فناوری رقابتی امروز، سازمانی موفق تر است که ارتباط بهتر، ساده تر و خدمات پس از فروش مناسب تری داشته باشد.
 
وی با اشاره به تغییر ساختاربرای حفظ  مشتری اظهارداشت : امروز شرکت مخابرات ایران باید به دنبال تغییر رویه به خصوص در خدمات پس از فروش باشد تا ضمن حفظ مشتری فعلی ،  مشتریان جدید را نیز جذب کند . 
 
معاون مشتریان شركت مخابرات با تاکید بر چابک سازی حوزه های مختلف شرکت مخابرات ایران ، اظهار داشت: نیازمند بازنگری در فرآیند ها بر اساس خواست و رفتار مشتری هستیم. باید با هدف سرعت و سهولت در جذب و حفظ مشتریان با کمک فناوری از گسترش بی رویه بدنه شرکت پرهیز كنیم. 
 
وی گفت فرایندها و رویه های ٢٠ سال گذشته پاسخ گوی نیاز امروز ما نیست و باید با نگاه به مشتری نوسازی شود

​​