فناوری اطلاعات

پروانه مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در خوزستان امضا شد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پروانه مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در خوزستان با حضور واعظی در اهواز امضا شد.
 
همزمان با نود و سومین سفر دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به استان خوزستان که با حضور مدیران ICT استان و معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام شد؛ پروانه مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در خوزستان با حضور
واعظی در اهواز  امضا و این مرکز به طور رسمی افتتاح شد.
 
ماموریت «مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا»، توانمندسازی متخصصان فاوا و صاحبان ایده‌های کسب‌وکار در این عرصه در استانها است؛ تلاش این مراکز ، تسهیل روند ایجاد، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارها و هم‌چنین، زمینه‌سازی برای تعامل آسان و آزاد و حرفه‌ای در حوزه‌ی آفرینش، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای نوپا است. 

​​