بازار سرمایه

زمان بندی پرداخت سود سهامداران شرکت مخابرات ایران اعلام شد

منبع: شرکت مخابرات ایران
جزئیات، زمان بندی و نحوه پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی و سهام ترجیحی کارکنان شرکت مخابرات ایران از محل عملکرد سال مالی منتهی به پایان سال 95 اعلام شد.
 
با توجه به ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس، نحوه پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی و سهام ترجیحی کارکنان شرکت مخابرات ایران در بخش های سهامداران حقیقی و ترجیحی، سهامداران حقوقی و سبدگردان ها و سهامداران عمده از محل عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 95/12/29 به شرح زیر اعلام شد.
 
 
الف: سهامداران حقیقی و ترجیحی:
 
سود سهامداران حقیقی به شرح جدول ذیل با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور با ارائه کارت ملی و کد بورسی قابل پرداخت می باشد.
 
 

تاریخ پرداخت سود سهام

                   تعداد سهام

             از 96/4/1

               تا  50/000 سهم

             از 96/5/1

            از 50/000 سهم به بالا

 
 
 
 
 
 
- سود سهامداران ترجیحی (سهام کارکنان)، از  مرداد ماه پس از کسر قسط بدهی سالیانه به سازمان خصوصی سازی حداکثر در 3 مرحله  به شماره حساب حقوق آنان واریز خواهد شد.
 
 
ب) سهامداران حقوقی و سبدگردان ها:
 
سود سهامداران حقوقی و سبدگردان ها به شرح جدول زمان بندی شده ذیل با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور با ارائه مستندات قانونی پرداخت خواهد شد.
 
 

تاریخ پرداخت سود سهام

                           سقف پرداخت (ریال)

                               از 96/6/1

                          تا 3،500،000،000

                               از 96/7/1

             از 3،500،000،000 تا 7،000،000،000

                               از 96/8/1

             از 7،000،000،000 تا 14،000،000،000

                               از 96/9/1 

             از 14،000،000،000 تا 28،000،000،000

                               از96/10/2

             از28،000،000،000 ریال به بالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ج: سود سهام سهامداران عمده شرکت طبق توافق فی مابین و طی مهلت قانونی هشت ماهه پرداخت خواهد گردید.
 
ضمنا خاطرنشان می سازد، نشانی محل اداره امور سهام این شرکت واقع در خیابان دکتر علی شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ضلع جنوبی پارک اندیشه- خیابان شهید توپچی- پلاک 18- ساختمان معاونت تنظیم مقررات- طبقه دوم با شماره تماس های 88170019-88170155-88170137-88548813-88170021 و 88170160   و شماره فاکس:88170023  و کدپستی 1558844911 می باشد.

​​