باندپهن

سامانه های 1818 و 2000 بروز رسانی می شود

منبع: مخابرات منطقه تهران
به منظور ارتقاء سرور، سامانه های 1818 و 2000 در تاریخ 12 خرداد ماه با اختلال همراه است.
 
با اجرای عملیات توسعه و بروزرسانی دوره جاری سامانه های 1818 و 2000 در روز جمعه دوازدهم خرداد ماه در برخی ساعات به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.

​​