فناوری اطلاعات

سازمان IT مسوول ایجاد اپراتورهای تولید محتوا شد

منبع: فناوران
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی، مسوولیت سه پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه های دولت الکترونیکی، تولید محتوا و توسعه زیرساخت و محتوای بومی را به نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات سپرد.
 
در حکم محمود واعظی برای نصرالله جهانگرد آمده است: براساس مصوبه جلسه 28 فروردین ماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به استناد مفاد مصوبه 31 شهریور 94 هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 96 به سال «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» جناب عالی به عنوان مجری پروژه های «ارایه 100 درصد خدمات دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه ای دستگاه های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور»، «ایجاد اپراتورها/ شرکت های ارایه کننده خدمات و محتوای الکترونیکی» و «توسعه زیرساخت و محتوای بومی» منصوب می شوید. لازم است در این خصوص اقدامات لازم به شرح زیر به عمل آید:
 
1- اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در بسته های رونق تولید و اشتغال (ابلاغی طی نامه 30 فروردین 96 معاون اول رییس جمهور)
 
2- برنامه اجرایی مربوط، مطابق مفاد و زمان بندی مندرج در بسته ها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» تنظیم و پس از تایید از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.
 
3- گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای مصوبه «بسته های رونق تولید و اشتغال» به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارایه شود.
 
براساس این گزارش وزیر ارتباطات این حکم را هشتم خردادماه امضا و به رییس سازمان فناوری اطلاعات ابلاغ کرده است. 

​​