لبه تکنولوژی

حس لمس اجسام در دنیای مجازی با دستکش هوشمند

منبع: ایسنا
محققان در دانشگاه سن دیه گو کالیفرنیا موفق به توسعه دستکش های سبک وزنی شدند که مقاومتی که فرد هنگام لمس یک جسم واقعی احساس می کند را شبیه سازی می کند.
 
در آزمایش های اخیر که نواختن یک صفحه کلید مجازی پیانو بود، محققان از یک حسگر حرکتی لیپ موشن برای تشخیص حرکات دست کاربر در جهان واقعی استفاده کردند. در این آزمایشات یک رایانه تعیین می کند که این حرکات در جهان مجازی چگونه خواهد بود و دستکش را مطابق با آن فعال می کند. اگر حرکت یک انگشت در زندگی واقعی باعث فشرده شدن یک کلید مجازی شود، انگشت دستکش برای ارایه احساس مقاومت فعال می شود.

​​