لبه تکنولوژی

تماشا کنید: با این کوله پشتی خنک بمانید!

منبع: مهر
محققان یک فن کوچک ساخته اند که پشت کوله پشتی قرار می گیرد و از عرق کردن بدن کاربر جلوگیری می کند.
یکی از مشکلات تابستان برای دانشجویانی که همیشه از کوله پشتی استفاده می کنند، عرق کردن بدن است. در همین راستا محققان دستگاه تهویه کوچک G2Turbo را ساخته اند که  پشت کوله پشتی قرار می گیرد  و از عرق کردن کاربر جلوگیری می کند.

​​