رگولاتوری

معارفي: شبكه ارتباطات زيرساخت يك شبكه يكپارچه و پويا است

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
شبكه ارتباطات زيرساخت يك شبكه يكپارچه و پوياست كه توسعه آن در يك استان يا منطقه سبب توسعه كل كشور مي شود.
 
فرهاد معارفي نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت كه در مراسم معارفه مرتضي سقايي مديركل جديد ارتباطات زيرساخت استان چهار محال و بختياري در شهركرد با حضور سليماني معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار،همتي مدير كل دفتر مديريت عملكرد ورسيدگي به شكايات ،نظر پور مدير كل ارتباطات زيرساخت شهرستان هاي استان تهران و هماهنگي امور استانها،مديران كل فناوري اطلاعات،پست ،پست بانك و ساير مديران استان سخن مي گفت ، با اعلام اين مطلب افزود: در حال حاضر ظرفيت ايجاد شده پهناي باند چهارمحال و بختیاری چند برابر نياز استان تعريف شده است و اگر برنامه مناسبي براي استفاده از اين ظرفيت وجود داشته باشد مي تواند موجب شكوفايي استان شود.
 
وي اضافه كرد: در زمان راه اندازي نمايندگي هاي استاني شركت ارتباطات زيرساخت ،امكانات و نيروي انساني اين ادارات در حداقل ممكن بود و همكاران ما در استان ها براي پيشبرد امور با سختي هاي فراواني مواجه بودندو شرايط مطلوب فعلي نتيجه زحمات شبانه روزي و طاقت فرساي همكاران ماست.
 
در ادامه سليماني معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندارطي سخناني گفت: در طول دولت يازدهم خدمات بسيار زيادي توسط شركت ارتباطات زيرساخت به استان عرضه شده است.
 
وي با اشاره به تجارب ارزنده مهندس سقايي در بخش فناوري اطلاعات استانداري ياد آور شد: با توجه به سوابق خدماتي ايشان كه از مديران موفق چند سال اخير است و در حوزه فناوري و اطلاعات همواره منشا اثر مثبت بوده است،اميدواريم شاهد تداوم و توسعه اين خدمات در استان باشيم.
 
سليماني ابراز اميدواري كرد:شركت ارتباطات زيرساخت در اين استان با استفاده بهينه از فرصت ها براي استمرار خدمت به مردم بهره گيرد.
در ادامه مراسم از خدمات مهندس آزمون مديركل پيشين ارتباطات زيرساخت استان چهار محال و بختياري تقدير شد.
همچنين در ادامه نايب رئيس هيأت مديره شركت ارتباطات زيرساخت و هيأت همراه پس از بازديد از بخش هاي اين اداره كل در نشست صميمي كاركنان اداره كل ارتباطات استان حضور يافتند

​​