باندپهن

تلفن مشترکان ۳ مرکز مخابراتی در تهران مختل می شود

منبع: مهر
ارتباط تلفنی مشترکان مخابرات تهران در ۳ مرکز مخابراتی از فردا به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.
عملیات کابل برگردان در شهر تهران با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی الغدیر، پیام نور و شهرستان قدس از ۲۹ خردادماه آغاز می شود.
 
با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های ۳۳۰۰ الی ۳۳۰۴، ۳۳۶۸ الی ۳۳۷۳، ۳۳۴۳ و ۳۶۶۲ در محدوده خیابان های خاوران، شهید قاسم مهاجر، ۱۷ شهریور، شهید موسوی و عابدینی به مدت ۳ روز مختل می شود.
 
در همین حال در مرکز مخابرات پیام نور نیز مشترکان در برقراری ارتباط تلفنی با پیش شماره های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۴۸۹، ۴۴۲۷، ۴۴۲۹، ۴۶۰۴ در محدوده خیابان های همت، باهنر، ستاری و اشرفی اصفهانی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال مواجه می شوند.
 
ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های ۴۶۸۱ الی ۴۶۸۹ در محدوده شهرقدس، دانیال، فرهنگ و ۶ متری احمدی نیز از فردا به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.     

​​