لبه تکنولوژی

ربات‌ها قادر به یادگیری خلق و خوی انسان‌ها شدند

منبع: فارس
محققان موفق به دستیابی به فناوری شده‌اند که درک و یادگیری خلق و خوی انسان‌ها را برای ربات‌ها ممکن می‌کند و لذا می‌توان ربات‌هایی با تعامل اجتماعی بهتر تولید کرد.
 
تولید چنین ربات هایی بر مبنای طراحی یک الگوریتم تازه هوشمند صورت می گیرد که توانایی خودآموزی ربات ها را ارتقا می دهد و آنها می توانند درک کنند که در هر موقعیت اجتماعی باید چه رفتاری را خود نشان دهند و در تعامل با انسان ها در هر موقعیت چه رفتاری مناسب است.
 
پژوهشگران دانشگاه براون و تافتس در آمریکا موفق به ابداع مدلی رایانه ای از هنجارهای انسانی شده اند که در قالب کدهای برنامه نویسی قابل انتقال به ربات ها و دیگر ماشین های ساخته دست بشر است.
 
ربات ها با استفاده از این الگوریتم می توانند هنجارهای درست رفتاری را در موقعیت های جدید و پیش بینی نشده هم تشخیص داده و بر همین اساس رفتار کنند.
 
تامین بودجه این طرح توسط آژانس دارپا وابسته به وزارت دفاع آمریکا صورت گرفته و پیشرفت مهمی در جهت تولید سیستم های هوش مصنوعی محسوب می شود که بتوانند مانند افراد عادی رفتار کنند. بنابراین می توان انتظار داشت در آینده نزدیک ربات هایی تولید شوند که بتوانند با دقت بالایی رفتار انسان ها را شبیه سازی کنند.

​​