تلفن همراه

Xperia Touch هم اکنون در دوبی و عربستان موجود شده است

بر اساس خبر پیوست، Xperia Touch  هم اکنون در دوبی و عربستان موجود شده است.

xperia-touch-5.jpg


Xperia Touch Makes GCC Debut - English - July 2017.pdf


​​