فناوری اطلاعات

نسل سوم شبکه علمی کشور راه اندازی شد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم ، تحقیقات و فناوری نسل سوم شبکه علمی کشور راه اندازی شد.
 
با حضور محمود واعظی و فرهادی و جمعی دیگر از مدیران وزارتخانه های ارتباطات و علوم در ساختمان امور دانشجویان وزارت علوم به بهره برداری رسید.
شبکه علمی کشور که در سال های گذشته فازهای نخست و دوم ان به بهره برداری رسیده بود با افتتاح نسل سوم این شبکه امکان تبادلات علمی بین دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به یکدیگر و همچنین مراکز علمی بین المللی ایجاد می شود.
بر اساس این گزارش قرار است توسعه این شبکه با اتصال بیشتر دانشگاه های کشور در استان ها به سرعت انجام شود.
 
در پایان مراسم قرار داد ها و توافق نامه های شبکه علمی کشور باحضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،معاونان وزرا و بخش خصوصی،امضا و مبادله شد.

​​