تلفن همراه

رئیس دیوان محاسبات کشور: توقف اخذ ۱۰ ریالی از پیامک برای واریز به خزانه تخلف است

منبع: تسنیم
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: توقف اخذ ۱۰ ریالی از پیامک برای واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه پیش‌بینی شده تخلف است.
 
139410011414452976765104.jpg
عادل آذر با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اضافه دریافت 10 ریالی پیامک و بررسی آن در دیوان محاسبات، گفت: از آنجا که این اقدام در قانون بودجه ردیف درآمدی دارد، لذا دیوان محاسبات اصرار به اجرای این حکم قانونی دارد و این مبلغ باید حتما دریافت شود.
 
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه اختلاف نظری درباره دریافت یا دریافت نکردن این مبلغ 10 ریالی از پیامک وجود دارد، افزود: گویا برخی نهادهای دیگر اظهار داشته اند که چون احکام و ردیف های هزینه ای این درآمد مشخص نبوده این اقدام دریافت 10 ریالی باید متوقف شود.
 
درآمد را به بهانه مشخص نبودن هزینه نمی‌توان متوقف کرد
 
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات بودجه را دو بخش دیده و حکم درآمد و هزینه را جدا می بیند، ادامه داد: براساس برخی شنیده ها دریافت این مبلغ متوقف شده که به هیچ وجه نباید متوقف شود و اگر این اتفاق بیفتد از نظر دیوان محاسبات تخلف محسوب می شود.
 
آذر با بیان اینکه حسابرس های دیوان محاسبات هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستند، یادآور شد: اگر هزینه ای برای این بخش تعریف نشده به عنوان درآمدهای دولت محسوب می شود و نمی توان درآمد دولت را به این دلیل که هزینه آن مشخص نشده متوقف کرد.
 
وی با بیان اینکه باید قانون بودجه اجرا شود و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود، تصریح کرد: احکام دائمی کشور می گوید آنچه که در قانون بودجه مشخص شده حکم قطعی بود حال می توان در برابر آن ردیف هزینه پیش بینی کرده یا پیش بینی نکرد.

​​