تلفن همراه

باصدور آخرین پروانه، پرونده FCP ها بسته شد

منبع: نشریه الکترونیک ترند
شرکت انتقال داده‌های رهام داتک، مجموعه وابسته به سازمان تأمین اجتماعی که پیش از این یکی از دارندگان پروانه PAP محسوب می‌شد، پس از گذشت حدود بیست ماه از صدور اولین پروانه، و رفع موانع حقوقی مربوطه، موفق به راهیابی به جمع دارندگان پروانه FCP شد و مجموع پروانه‌های صادره این حوزه را به ۱۷ مورد رساند.
 
پروانه مذکور باهدف تجمیع پروانه‌های سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN،PAP، ISDP، ISP  و VoIP از سوی رگولاتوری تدوین و با تأیید کمیسیون تنظیم مقررات اجرایی شد.
 
بدین ترتیب و با صدور آخرین پروانه FCP صادره از سوی رگولاتور، پرونده پروانه‌های FCP برای مدت ١٠ سال بسته شد و حق ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های ثابت ارتباطی مستقل از فناوری در محدوده پروانه FCP به ١٧ شرکت دارنده پروانه کشوری منحصر گردید.

​​