تلفن همراه

تعزیرات از محکومیت 117 میلیارد تومانی یک اپراتور مخابراتی خبر داد

taazirat.jpg
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه 117 میلیارد تومانی یک شرکت خدمات ارتباطی خبر داد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: با گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، پرونده تخلف گرانفروشی یک شرکت خدمات ارتباطی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی تهران ارسال شد و شعبه هشتم تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، براساس گزارش کارشناسان و بازرسان، تخلف گرانفروشی این شرکت خدمات ارتباطی را محرز اعلام و این شرکت را به پرداخت مبلغ 117 میلیارد و 902 میلیون و 920 هزار تومان جریمه نقدی و ممهور شدن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کرد.

​​