فناوری اطلاعات

یزدانیان عنوان کرد: وزارت ارتباطات برای پیاده سازی اینترنت اشیا در ایران، طرح کلانی را طراحی کرده است

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
رئیس دانشکده پست و مخابرات، در افتتاحیه کارگاه بین المللی اینترنت اشیا، گفت:‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیاده سازی اینترنت اشیا در ایران طرح کلانی را طراحی کرده است و از تمام بازیگران این عرصه از جمله اپراتورها، بخش خصوصی، بخشهای تولیدی، صنایع و محققین دعوت کرده است تا نظرات خود را مطرح کنند.
 
وحید یزدانیان رئیس دانشکده پست و مخابرات، در افتتاحیه کارگاه بین المللی اینترنت اشیا، برگزاری کارگاه های آموزشی با این اتحادیه را موجب افزایش تعاملات و انتقال دانش و تجربه بین المللی به داخل کشور عنوان و از  آمادگی دانشکده برای افزایش همکاری با اتحادیه مذکور، خبر داد.
 
با تشکر از همکاری دفتر آسیا و اقیانوسیه اتحادیه جهانی مخابرات و آکادمی ارتباطات و فناوری شرکت هند در برگزاری این کارگاه بین المللی اظهار داشت: با توجه به شعار سال جاری اتحادیه جهانی مخابرات مبنی بر داده های عظیم توانمند ساز جوامع باید توجه داشت که داده های عظیم بر مبنای اینترنت اشیاء شکل می گیرد و این دو از هم جدا شدنی نیست.
 
وی در تعریف ازIOT  گفت: اتصال تعداد قابل توجهی از اشیا به اینترنت IOT  است که تولید اطلاعات بی شماری می کند که با تحلیل آن اطلاعات می توان به علایق و سلیقه کاربران دست یافت و از این رو، برای سیاستگذاران بسیار با اهمیت است.
 
وی تاکید کرد: با توجه به پیوستگی اینترنت اشیا و داده های عظیم که از هم قابل جدا کردن نیستند؛  مباحث مربوط به اینترنت اشیا برای ما و اتحادیه جهانی مخابرات و جهان در حال توسعه، بسیار مهم است.
 
رئیس دانشکده پست و مخابرات ادامه داد: در زمینه پیاده سازی و توسعه اینترنت اشیاء ملاحظاتی وجود دارد که بعضی از آنها در حوزه امنیت ، استانداردها ، ایجاد شبکه های ارتباطی است که خوشبختانه در این کارگاه تمام این مباحث پوشش داده می شود.
 
یزدانیان خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات برای پیاده سازیIOT  در کشور طرح کلانی طراحی کرده  است و از تمام بازیگران این عرصه از جمله اپراتورها، بخش خصوصی، بخشهای تولیدی، صنایع و محققین دعوت کرده است است تا نظرات خود را مطرح و با تشریک مساعی این طرح را پیش برند.
 
وی با استقبال از برگزاری دوره های مشترک با اتحادیه جهانی مخابرات افزود: برگزاری دوره های مشترک با ITU ، باعث هماهنگی و همگرایی برنامه های ملی ما با برنامه های بین المللی شده، امکان موفقیت برنامه های ما را بالا برده و در این رابطه آمادگی افزایش سطح همکاری با این اتحادیه وجود دارد .
 
گفتنی است، کارگاه بین المللی اینترنت اشیا، با حضور مدرسین بین المللی از اتحادیه جهانی مخابرات و  نزدیک  به 80 نفر شرکت کننده از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و سازمان ها و شرکت های داخلی از 17 تیرماه به مدت سه روز در هتل اسپیناس تهران برگزار می شود.

​​