باندپهن

6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: مخابرات منطقه تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید لطیفی، شهید توکلی، پیام نور، شهید قندی، رباط کریم، گلستان از تاریخ 20 تیرماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2691، 2675 در محدوده خیابان های مژده و یکم به مدت 24 ساعت و در مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش شماره های 4450 الی 4459 در محدوده بلوار تهرانسر، شهید طالبی، 24 و 25 و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 الی4462 ،4489 ، 4427، 4429، 4604 در محدوده خیابان های شهید زمانی، شهید ابراهیم نوری، ناطق نوری، اشرفی اصفهانی به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود. همچنین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های 5560 الی 5563، 5515، 5516، 5557 الی 5559، 5598، 5569، 5580، 5581، 5589 در محدوده بازار آهنگرها، بازار چهل تن، بازار غربیان و در مرکز مخابرات رباط کریم با پیش شماره های 5641 الی 5643 در محدوده رباط کریم، شهرک وحیدیه به مدت 3 روز با اختلال همراه است.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات گلستان از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.

​​