فناوری اطلاعات

کارگاه تخصصی بین المللی اینترنت اشیا به کار خود پایان داد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
کارگاه تخصصی بین المللی اینترنت اشیا که توسط دانشکده پست و مخابرات و با همکاری اتحادیه جهانی مخابرات در تهران برگزار شد؛ به کار خود پایان داد.
 
کارگاه تخصصی اینترنت اشیا که از 17 تیرماه سال جاری در تهران آغاز شده بود، با برگزاری دو نشست تخصصی، امروز به کار خود پایان داد.
 
در نشست نخست این کارگاه با عنوان" اینترنت اشیا راهکارها و تبادل تجربیات" با هدف شناخت راهکارهای عملی و تبادل تجربیات در زمینه IoT توسط "جین هوا" از آکادمی ICT چین و "دکتر فرد" از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دکتر رسولی استاد دانشگاه ارایه شد.
 
همچنین نشست دوم نیز با عنوان IoT و شهرهای هوشمند، با هدف شناخت سیستم های IoT و شهرهای هوشمند پایدار و آشنایی با طراحی شبکه مرتبط با IOT در شهرهای هوشمند، توسط "جین هو"ا و "دکتر مظلوم زاده" استاد دانشگاه برگزار و پس از ارایه گروه های کاری ، آزمون نهایی اگرفته شد.
 
بر اساس همین گزارش ، با توجه به تعداد  فراوان بازیگران حوزه اینترنت اشیا اعم از بخش‌های دولتی، نهادهای حاکمیتی مثل رگولاتوری، تولیدکنندگان، اپراتورها و شرکت‌های خصوصی، مباحث ارایه شده در این کارگاه با همکاری این بخش ها، نیازسنجی از آنها و با همکاری اتحادیه جهانی مخابرات، تدوین شد.
 
هدف اصلی این دوره آموزشی سه روزه، به روز رسانی دانش سیاست گذاران، تنظیم کنندگان قوانین، فراهم کنندگان سرویس و دانشگاه‌ها در حوزه اینترنت اشیا بود که علاوه بر ارایه مباحث تکنولوژی و استانداردهای مرتبط با اینترنت اشیا مباحث مربوط به بحث های طراحی و طیف فرکانسی و رگولاتوری نیز مطرح شد.
 
همچنین مرور اکوسیستم اینترنت اشیا و بحث و بررسی موضوعات مربوط به سیاست گذاری و تنظیم مقررات مربوط به آن، بیان مواردی در زمینه ارتباطات اشیا، تکنولوژی و کاربردهای آن، فرکانس و یا موضوعات مرتبط با طیف امواج رادیویی از دیگر مباحث طرح شده در این کارگاه بود.
 
در این کارگاه مطالعات موردی و تجربیات سایر کشورها و به اشتراک گذاری این تجربیات نیز بررسی شد و استراتژی‌های فنی و تهیه نقشه راه، در سطح فنی و برنامه های استراتژیک در سطوح ملی مورد توجه قرار گرفت.

​​